Buletin informativ

Informare privind prelucrarea datelor pentru buletinele informative

1. PERSOANA OPERATORULUI

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

Operatorul va stabili sfera datelor solicitate pe parcursul abonării la buletinul informativ, scopul și durata prelucrării, precum și condițiile relevante ale prelucrării în scopurile prevăzute la punctul 4.

 

2. FURNIZAREA DATELOR TALE ESTE VOLUNTARĂ

 

Nu ești obligat să furnizezi datele tale cu caracter personal, însă în lipsa acestora nu te putem informa cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre.

 

3. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

 

Consimțământ în temeiul art. 5 al. (1) litera a) din Info. Tv., art. 6 al. (1) litera a) din GDPR, art. 13/A din Eker. tv, respectiv art. 6 al. (1) din Grt.

 

4. SFERA DATELOR PRELUCRATE, SCOPUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

 

Operatorul analizează datele și obiceiurile de utilizator ale cumpărătorilor și persoanelor interesate, pentru a putea comunica către utilizatorii săi reclamele proprii și cele ale partenerilor lui de afaceri, în mod personalizat, la datele de contact furnizate de aceștia, pe pagina web www.edigital.ro și pe paginile web ale partenerilor săi.

 

DATELE PRELUCRATE

 

În cazul abonării la buletin informativ fără înregistrare: numele, adresa de e-mail

 

În cazul abonării la buletin informativ cu înregistrare:

Date de bază:

obligatorii: adresa de e-mail, numărul de telefon

opționale: numele de utilizator, sexul, data nașterii

Adresa (adresele) de facturare:

obligatorii: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa țara, codul poștal, localitatea, strada, numărul

opționale: codul de identificare fiscală

Adresa (adresele) de livrare:

obligatorii: numele, numărul de telefon, adresa (țara, codul poștal, localitatea, strada, numărul)

kopționale: adresa de e-mail

Sistemul Operatorului stochează consimțământul privind comunicările cu scop de marketing direct, datele analitice privind abonarea și dezabonarea, transmiterea, înmânarea și deschiderea mesajelor (de ex. data și ora evenimentului, adresa IP a calculatorului, motivul eșuării înmânării)

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

 

Solicităm datele în scopul de a-ți trimite, referitor la produsele și serviciile noastre, reclame economice, emailuri care conțin și comunicări cu scop de marketing direct sau marketing (de ex. buletine informative și eDM-uri).

 

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

 

În cazul abonării la buletinul informativ, prelucrarea datelor are loc până la retragerea consimțământului utilizatorului. Consimțământul poate fi retras oricând, prin email transmis la adresa de email [email protected], sau dând click pe link-ul inclus în buletinul informativ.

 

5. PERSOANELE CARE AU ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

La date au acces angajații Operatorului care se ocupă de domeniul marketingului, respectiv Persoanele împuternicite de operator denumite în prezentul extras informativ, în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor. Astfel, spre exemplu, administratorul de sistem al Operatorului și Persoanele împuternicite de operator, numite la punctul 9.1, pot cunoaște datele cu caracter personal în vederea administrării cazurilor și procesării datelor.

 

6. TRANSMITEREA DATELOR

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

7. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA DATELOR

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

8. DREPTURILE LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

8.1. Date de contact

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

8.2. Păstrarea evidențelor

Vă informăm, că în temeiul art. 6 al. (5) din Grt., ținem evidența datelor cu caracter personal ale persoanelor care dau declarație de consimțământ, iar în eventualitatea unei cereri de ștergere, conforme cu punctul 8.3, sau a limitării consimțământului și retragerii acestuia fără motivare, care poate fi făcută în orice moment, nu mai trimitem e-mailuri cu conținut publicitar în scopuri de marketing direct, neînțelegându-se aici informarea generală privind relațiile cu clienții.

 

9. PROCESARE DE DATE

 

În vederea desfășurării activității sale, Operatorul recurge la serviciile Persoanelor împuternicite de operator denumite în prezenta Informare. Persoana împuternicită de operator nu ia decizii independente, având dreptul de a proceda exclusiv pe baza contractului încheiat cu Operatorul și a ordinelor primite. Operatorul verifică munca Persoanei împuternicite de operator. Persoana împuternicită de operator are dreptul de a include alte persoane împuternicite de operator numai cu acordul prealabil, în scris, al Operatorului.

 

9.1. Datele și datele de contact ale persoanei împuternicite de operator

Persoana împuternicită de operator

La ce date cu caracter personal are acces? În ce mod poate utiliza datele cu caracter personal respective (ce activitate prestează pentru Operator)?

Cât timp poate stoca datele?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München, e-mail: [email protected]),

Gestionarea platformei de marketing, cu ajutorul căreia se pot transmite clienților oferte personalizate.

IÎn legătură cu aceste atribuții are acces la următoarele date: numele, adresa de email, în anumite cazuri numărul de telefon, ziua de naștere, datele tranzacțiilor.

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată – până la încetarea contractului

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, sediul: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51., e-mail:[email protected])

Asigurarea sistemului de guvernanță corporativă ERP

Operatorul are acces la toate datele cu caracter personal prelucrate conform prezentei informări. Sarcina sa este gestionarea sistemului de administrare relații clienți (ERP) al Operatorului.

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată – până la încetarea contractului

 

 

10. DATE CU CARACTER PERSONAL PRIVIND COPIII ȘI PERSOANE TERȚE

 

Persoanele care nu au împlinit 16 ani nu pot furniza datele lor cu caracter personal, cu excepția cazului în care au solicitat aprobare în acest sens de la persoana care exercită autoritatea părintească. Prin furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, persoana vizată declară și garantează că a procedat conform celor de mai sus, capacitatea de exercițiu nefiindu-i limitată în privința furnizării informațiilor.

În cazul în care persoana vizată nu are dreptul de a furniza individual din punct de vedere legal oricare din datele cu caracter personal, este obligată să obțină acordul unor persoane terțe (de ex. al reprezentantului legal, curatorului, altor persoane - de exemplu al consumatorului în numele căruia procedează) sau să asigure un alt temei juridic pentru furnizarea datelor. În legătură cu acestea, persoana vizată este obligată să ia în considerare dacă în legătură cu furnizarea datelor cu caracter personal respective este nevoie sau nu de consimțământul vreunei terțe persoane. Se poate întâmpla că Operatorul nu intre personal în contact cu persoana vizată, astfel conformitatea cu prezentul punct trebuie asigurată de persoana care furnizează datele cu caracter personal, Operatorul fiind exonerat de răspundere în această privință. Indiferent de acestea, Operatorul este întotdeauna îndreptățit să verifice dacă există temei juridic corespunzător pentru prelucrarea vreunora din datele cu caracter personal. De exemplu, dacă persoana vizată procedează în numele unei terțe persoane, de exemplu un consumator, Operatorul are dreptul de a solicita împuternicirea și/sau consimțământul de prelucrare a datelor dat de persoana vizată cu privire la cazul respectiv.

Operatorul va depune toate eforturile pentru a șterge toate datele cu caracter personal care i-au fost furnizate în mod neautorizat. Dacă un asemenea caz îi devine cunoscut, Operatorul asigură ca datele cu caracter personal respective să nu fie transmise altora și să nu fie folosite nici de Operator. Vă rugăm să comunicați neîntârziat, la datele noastre de contact de la punctul 11, dacă aflați că un copil a furnizat Operatorului în mod neautorizat date cu caracter personal despre el însăși, respectiv o terță persoană despre persoana vizată.

 

11. CĂI DE ATAC

 

Operatorul poate fi contactat cu orice întrebări sau observații referitoare la prelucrarea datelor, la datele de contact furnizate în prezentul Regulament.

Căile de atac pot fi exercitate, respectiv plângerile pot fi depuse la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

Denumirea: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației

Sediul: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Site: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

În cazul încălcării drepturilor sale, persoana vizată poate acționa în justiție Operatorul în calitate de operator. În cauză instanța va proceda în regim de urgență. Operatorul este cel obligat să facă dovada faptului că prelucrarea datelor corespunde prevederilor legale. Soluționarea procesului intră în sfera de competență materială a tribunalului. La alegerea persoanei vizate, procesul poate fi inițiat și în fața tribunalului competent după domiciliul sau locul de reședință al persoanei vizate.

Operatorul va repara daunele cauzate altor persoane prin prelucrarea nelegală a datelor persoanei vizate sau prin nerespectarea prevederilor privind securitatea datelor. Persoana vizată poate solicita daune morale în cazul încălcării drepturilor sale referitoare la personalitate (Ptk. art. 2:52). Operatorul este exonerat de răspundere, dacă daunele au fost cauzate de forță majoră apărută în afara sferei prelucrării datelor. Operatorul nu va repara daunele și nu i se vor putea pretinde daune morale, în măsura în care producerea daunelor își are originea în comportamentul intenționat sau neglijența gravă a persoanei păgubite.