CUMPĂRĂTURI ONLINE

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

1.Persoana operatorului

 

Persoana operatorului: Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sediul: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X. ép., număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 01-10-045869, telefon: +36-1-452-0090, e-mail: [email protected], site: www.edigital.ro, în continuare: „Operator“)

Operatorul va stabili sfera datelor solicitate pe parcursul cumpărăturilor în magazinul online, scopul și durata prelucrării, precum și condițiile relevante ale prelucrării în scopurile prevăzute la punctele 3-4.

 

2. FURNIZAREA DATELOR DVS. ESTE VOLUNTARĂ

 

Furnizarea datelor Dvs. este voluntară. Dvs. nu sunteți obligat să furnizați datele Dvs. cu caracter personal, însă în lipsa acestora nu puteți cumpăra produsele, respectiv serviciile disponibile în magazinul online.

 

3. SFERA DATELOR PRELUCRATE, SCOPUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

 

Sfera datelor prelucrate, scopul și durata prelucrării datelor: Persoana vizată poate face cumpărături pe site-ul Operatorului în urma înregistrării și logării. Înregistrarea și logarea pot fi făcute, pe de o parte, cu contul de utilizator creat pe site-ul Operatorului, sau prin intermediul înregistrărilor avute la alți furnizori externi.

Datele prelucrate

Scopul prelucrării

Durata prelucrării datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Înregistrare pe site

Date de bază:

obligatorii: adresa de e-mail, numărul de telefon, setarea limbii de bază pentru corespondență,

opționale: numele de utilizator, sexul, data nașterii

 

Adresa (adresele) de facturare:

obligatorii: (numele, prenumele, numărul de telefon, adresa (țara, codul poștal, localitatea, strada, numărul)

opționale: codul de identificare fiscală

 

Adresa (adresele) de livrare:

obligatorii: (numele, prenumele, numărul de telefon, adresa (țara, codul poștal, localitatea, strada, numărul)

opționale: adresa de e-mail

 

Parola setată de Utilizator (stocată criptat)

 • vânzare online de produse,
 • documentarea cumpărărilor și plăților, îndeplinirea obligațiilor contabile,
 • identificarea utilizatorului ca cumpărător și ținerea legăturii cu acesta,
 • livrarea produselor (respectiv serviciilor) comandate,
 • emiterea facturilor și posibilitatea desfășurării plăților,
 • pe parcursul plății cu cardul, prevenirea tranzacțiilor presupus abuzive.

Până la executarea contractului, retragerea consimțământului persoanei vizate, în lipsa acestora Operatorul va șterge datele în temeiul art. 6:22 din Ptk., în termen de 5 ani de la data cumpărării.

 

Dacă Operatorul este obligat să păstreze datele în temeiul Számv. tv., indiferent de consimțământul persoanei vizate, Operatorul va șterge datele numai după trecerea unei perioade de 8 ani după încetarea contului de utilizator.

 

Consimțământul poate fi retras oricând cu un mesaj trimis la adresa de e-mail [email protected].

În cazul vânzării online de produse este consimțământul persoanei vizate, art. 5 (1) litera a) din Info. tv. și art. 6 al. (1) litera a) din GDPR.

Respectiv executarea contractului în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR. pe parcursul documentării cumpărărilor și plăților, îndeplinirii obligațiilor contabile, respectiv a emiterii facturilor și desfășurării plăților este îndeplinirea unei obligații legale, în temeiul art. 6 al. (1) litera c) din GDPR, art. 169 al. (2) din Számvit. tv. și art. 169 din Áfa tv.

Pe parcursul identificării utilizatorului ca cumpărător și ținerii legăturii cu acesta, respectiv livrării produselor (sau serviciilor) comandate este consimțământul persoanei vizate, în temeiul art. 5 (1) litera a) din Info. tv., art. 6 al. (1) litera a) din GDPR și executarea contractului, în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR.

Pe parcursul plății online cu cardul, în cazul prevenirii tranzacțiilor presupus abuzive este interesul legitim, în temeiul art. 6 al. (1) litera (f) din GDPR.

 

Înregistrare cu contul Google

În cazul în care utilizatorul dispune de un cont Google, dând click la înregistrare pe butonul Înregistrare cu contul g+, acesta va fi redirecționat pe pagina de solicitare date de înregistrare a prestatorului extern, de unde se poate loga pe pagina Operatorului cu datele de înregistrare furnizate în prealabil (pe pagina Google).

 

Operatorul nu are acces la datele de parolă, introduse, și nici nu stochează acestea.

 

În cazul logării cu contul Google, Operatorul preia de la Prestator adresa de e-mail, data nașterii și sexul utilizatorului.

 • vânzare online de produse,
 • documentarea cumpărărilor și plăților, îndeplinirea obligațiilor contabile,
 • identificarea utilizatorului ca cumpărător și ținerea legăturii cu acesta,
 • livrarea produselor (respectiv serviciilor) comandate,
 • emiterea facturilor și posibilitatea desfășurării plăților,
 • pe parcursul plății cu cardul, prevenirea tranzacțiilor presupus abuzive.

Până la executarea contractului, retragerea consimțământului persoanei vizate, în lipsa acestora Operatorul va șterge datele în temeiul art. 6:22 din Ptk., în termen de 5 ani de la data cumpărării.

 

 

 

Consimțământul poate fi retras oricând cu un mesaj trimis la adresa de e-mail [email protected].

Pe parcursul documentării cumpărărilor și plăților, îndeplinirii obligațiilor contabile, respectiv a emiterii facturilor și desfășurării plăților este îndeplinirea unei obligații legale, în temeiul art. 6 al. (1) litera c) din GDPR, art. 169 al. (2) din Számvit. tv. și art. 169 din Áfa tv.

 

Pe parcursul identificării utilizatorului ca cumpărător și ținerii legăturii cu acesta, respectiv livrării produselor (sau serviciilor) comandate este consimțământul persoanei vizate, în temeiul art. 5 (1) litera a) din Info. tv. și în temeiul art. 6 al. (1) litera a) din GDPR, respectiv executarea contractului, în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR.

 

Pe parcursul plății online cu cardul, în cazul prevenirii tranzacțiilor presupus abuzive este interesul legitim, în temeiul art. 6 al. (1) litera (f) din GDPR.

Înregistrare cu contul Facebook

În cazul în care utilizatorul dispune de un cont Facebook, dând click la înregistrare pe butonul Înregistrare cu contul Facebook, acesta va fi redirecționat pe pagina de solicitare date de înregistrare a prestatorului extern, de unde se poate loga pe pagina Operatorului cu datele de înregistrare furnizate în prealabil (pe pagina Facebook). Operatorul nu are acces la datele de parolă, introduse, și nici nu stochează acestea.

 

În cazul logării cu contul Facebook, prestatorul extern predă Operatorului numele, adresa de e-mail, data nașterii și sexul utilizatorului.

 • vânzare online de produse,

 • documentarea cumpărărilor și plăților, îndeplinirea obligațiilor contabile,

 • identificarea utilizatorului ca cumpărător și ținerea legăturii cu acesta,

 • livrarea produselor (respectiv serviciilor) comandate,

 • emiterea facturilor și posibilitatea desfășurării plăților,

 • pe parcursul plății cu cardul, prevenirea tranzacțiilor presupus abuzive.

Până la executarea contractului, retragerea consimțământului persoanei vizate, în lipsa acestora Operatorul va șterge datele în temeiul art. 6:22 din Ptk., în termen de 5 ani de la data cumpărării.

 

Dacă Operatorul este obligat să păstreze datele în temeiul Számv. tv., indiferent de consimțământul persoanei vizate, Operatorul va șterge datele numai după trecerea unei perioade de 8 ani după încetarea contului de utilizator.

 

Consimțământul poate fi retras oricând cu un mesaj trimis la adresa de e-mail [email protected].

În cazul vânzării online de produse este consimțământul persoanei vizate, în temeiul art. 5 al. (1) litera a) din Info. tv., art. 6 al. (1) litera a) din GDPR, și executarea contractului, în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR.

 

Pe parcursul documentării cumpărărilor și plăților, îndeplinirii obligațiilor contabile, respectiv a emiterii facturilor și desfășurării plăților este îndeplinirea unei obligații legale, în temeiul art. 6 al. (1) litera c) din GDPR, art. 169(2) din Számvit. tv. și art. 169 din Áfa tv.

 

Pe parcursul identificării utilizatorului ca cumpărător și ținerii legăturii cu acesta, respectiv livrării produselor (sau serviciilor) comandate este consimțământul persoanei vizate, în temeiul art. 5 (1) litera a) din Info. tv., art. 6 al. (1) litera a) din GDPR și executarea contractului, în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR, și executarea contractului, în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR.

 

Pe parcursul plății online, în cazul prevenirii tranzacțiilor presupus abuzive este interesul legitim, în temeiul art. 6 al. (1) litera (f) din GDPR.

Date cu caracter personal furnizate în cadrul funcționării serviciului de relații cu clienții prin e-mail, fax și telefon

Adresa de e-mail, numele, adresa (țara, orașul, codul poștal, strada, numărul), numărul de telefon, respectiv alte date cu caracter personal referitoare la utilizator sau alte persoane vizate și date privind împrejurările cazului, recepționate de serviciul de relații cu clienții prin e-mail.

Cercetarea și documentarea exactă a cazului care a sosit pentru luarea legăturii pe linkul https://edigital.ro/serviciul-clien%C8%9Bi l sau documentarea exactă a convorbirii telefonice purtate cu serviciul telefonic de relații cu clienții, pentru ca Operatorul dispună de acele întrebări și observații care sunt în legătură cu activitatea Operatorului.

 

Comunicarea prin e-mail va fi arhivată, astfel în cazul oricăror întrebări sau litigii ulterioare, informațiile se află la dispoziție în forma originală, iar în caz de nevoie Operatorul poate intra în legătură cu utilizatorul în legătură cu cazul.

Până la retragerea consimțământului persoanei vizate, în lipsa acestora Operatorul va șterge datele în temeiul art. 6:22 din Ptk., în termen de 5 ani de la data recepționării de către Operator a solicitării primite prin e-mail de către serviciul de relații cu clienții, sau de la data convorbirii telefonice.

 

Dacă Operatorul este obligat să păstreze datele în temeiul Számv. tv., indiferent de consimțământul persoanei vizate, Operatorul va șterge datele numai după trecerea unei perioade de 8 ani calculate de la ziua recepționării de către Operator a cazului, sau de la convorbirea telefonică.

 

Consimțământul poate fi retras oricând cu un mesaj trimis la adresa de e-mail [email protected].

Temeiul juridic al prelucrării datelor prelucrate în cadrul activităților de serviciu de relații cu clienții este consimțământul persoanei vizate, art. 5 (1) litera a) din Info. tv., art. 6 al. (1) litera a) din GDPR, și executarea contractului, în temeiul art. 6 al. (1) litera b) din GDPR, și îndeplinirea unei obligații legale, în temeiul art. 6 al. (1) litera c) din GDPR, și art. 17/A din Fgy.tv.

Date cu caracter personal furnizate pe parcursul desfășurării unor promoții, campanii și apariții în mass media

Sfera datelor cu caracter personal se va determina de la caz la caz, conform celor stabilite în condițiile de participare la promoția respectivă.

Desfășurarea unor promoții, campanii și apariții în mass media.

Durata prelucrării datelor se va determina de la caz la caz, conform celor stabilite în condițiile de participare la promoția respectivă.

Temeiul juridic al prelucrării datelor în cadrul activităților promoționale va fi determinat în informarea privind prelucrarea datelor anexată la condițiile de participare la promoția respectivă.

Datele cu caracter personal furnizate pe pagina Facebook de mai jos

Comentarii și mesaje pe pagina (Facebook a Extreme Digital)

Consumatorii pot trimite pe Facebook comentarii și mesaje către operator. Operatorul sau persoana împuternicită de operator, care furnizează servicii pentru Operator, poate răspunde, după caz, la întrebări și comentarii. (Facebook-ul nu se califică drept forum oficial de soluționare a plângerilor consumatorilor.)

Până la retragerea consimțământului persoanei vizate, în lipsa acestora Operatorul va șterge datele în temeiul art. 6:22 din Ptk., în termen de 5 ani de la data comunicării.

Consimțământul persoanei vizate, în temeiul art. 5 (1) litera a) din Info. tv. și art. 6 al. (1) litera a) din GDPR.

Prelucrarea datelor referitoare la jocurile cu premii ocazionale, legate de cumpărare

Datele prelucrate în cadrul jocurilor cu premii ocazionale, legate de cumpărare:

Numele, adresa de email și numărul de telefon al participantului la joc.

Notificarea consumatorului în cazul în care, pe parcursul jocului cu premii, câștigă vreun bun.

Durata prelucrării datelor se va determina de la caz la caz, conform celor stabilite în condițiile de participare la jocul cu premii în cauză, fiind de cel mult 45 zile ce urmează finalizării Jocului cu premii.

 

Consimțământul poate fi retras oricând cu un mesaj trimis la adresa de e-mail [email protected].

Pentru notificarea consumatorului câștigător în cadrul jocului cu premii, ca interes legitim bazat pe un drept, în temeiul art. 6 al. (1) litera (f) din GDPR.

 

4. CREAREA DE PROFILURI

 

Operatorul efectuează creare de profiluri pe bază de consimțământ, pentru a putea întocmi oferte corespunzătoare cerințelor, dorințelor și intereselor. Acesta va transmite ofertele prin buletinele informative, prin e-mail, sau le va publica pe site-ul web. Crearea de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la utilizator (de ex. preferințele personale, interesele, sănătatea, comportamentul, locul în care se află sau deplasările acestuia).

 

5. PERSOANELE CARE AU ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

La date au acces angajații Operatorului care se ocupă de domeniul marketingului, respectiv persoanele împuternicite de operator denumite în prezentul extras informativ, în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor. Astfel, spre exemplu, administratorul de sistem al Operatorului și persoanele împuternicite de operator pot cunoaște datele cu caracter personal în vederea administrării cazurilor și procesării datelor.

Operatorul utilizează serviciile analitice web furnizate de Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), care este parte la Scutul de Confidențialitate UE-SUA (sediul: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Webshop Marketing Kft.(4028 Debrecen, Kassai út 129., Cg.: 09-09-02401709 [email protected]) Optimonk, Barakc Jam Kft (1138 Budapest, Pannónia u. 85., Cg.: 01-09-177850) RTB House, respectiv Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 München, Germania) Criteo și Scarab Research Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.). Pe pagina www.edigital.ro întrebările utilizatorilor sunt înregistrate de Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Regatul Unit). Referitor la prelucrarea datelor de către Prefixbox Ltd, informații detaliate se găsesc la adresa www.prefixbox.com/TermsOfService.

Și serviciile analitice web folosesc cookie-uri, a căror scop este să ajute interpretarea utilizării platformelor online. Pe platforma online, persoana vizată își dă separat consimțământul expres pentru ca informațiile generate de cookie-uri, referitoare la utilizarea platformei online, să fie transmise de către Google către serverele din Statele Unite ale Americii aparținând Google Analytics și Google Adwords. Restul cookie-urilor prelucrate sunt stocate pe servere din Uniunea Europeană. Prin furnizarea consimțământului separat asigurat pe site-ul web, utilizatorul își dă consimțământul la colectarea și analizarea datelor sale în modul și în scopurile prevăzute mai sus. Prestatorii de mai sus folosesc aceste informații la evaluarea, analizarea utilizării platformelor online de către persoana vizată, la întocmirea rapoartelor privind activitatea desfășurată pe platformele online, respectiv pentru furnizarea altor servicii legate de activitățile desfășurate acolo și utilizarea internetului. Informații suplimentare se găsesc în nota informativă Extreme Digital Zrt. privind cookie-urile.

 

6. TRANSMITEREA DATELOR

 

6.1. OTP Bank Nyrt.

În legătură cu realizarea vânzării online de produse, ca scop al prelucrării datelor, datele legate de cumpărările efectuate pe internet vor fi transmise prin rețeaua de acceptare a cardurilor bancare OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), în scopul executării financiare a tranzacției, asigurării securității tranzacției și urmăririi tranzacției. Sfera datelor transmise: numele, prenumele adresa de livrare, adresa de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, datele privind tranzacția de plată.

 

6.2. În cazul livrării la domiciliu

În cazul livrării produselor la domiciliu, numele, adresa destinatarului și valoarea comenzii vor fi transmise următorilor destinatari: a) SC FAN Courier Express SRL ( sediul: Municipiul Bucuresti, Sector 2., Str.: Sos. Fabrica de Glucoza Nr.: 11C  https://www.fancourier.ro/contact/ ).

 

6.3. În afara celor de mai sus, datele Dvs. nu vor fi transmise unor terțe persoane.

Transmiteri de date către terțe persoane sau alți destinatari vor avea loc în cazul în care vă informăm în prealabil despre eventualul destinatar și după aceea Dvs. vă dați consimțământul prealabil, sau acest fapt este de altfel prevăzut de un act normativ.

 

6.4. Pe parcursul acestei activități de prelucrare a datelor nu transmitem date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

În afara celor specificate la punctele 5 și 6, datele Dvs. nu vor fi transmise unor terțe persoane. Transmiteri de date către terțe persoane sau alți destinatari vor avea loc în cazul în care vă informăm în prealabil despre eventualul destinatar și după aceea Dvs. vă dați consimțământul prealabil, sau acest fapt este de altfel prevăzut de un act normativ. Pe parcursul acestei activități de prelucrare a datelor nu transmitem date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

 

7. LINKURI CĂTRE FURNIZORII PLATFORMELOR SOCIALE, CĂTRE EXTENSIILE BROWSERELOR PLATFORMELOR SOCIALE

 

Site-ul Operatorului, www.edigital.ro , conține linkuri simple care direcționează pe Facebook, YouTube și pagina g+. În asemenea cazuri, transmiteri de date către administratorii platformelor sociale amintite au loc numai când Dvs. dați click pe icoana respectivă (de ex. în cazul Facebook-ului pe icoana „f”). Când Dvs. dați click pe icoana respectivă, pagina administratorului platformei sociale respective apare sub formă de fereastră pop-up. Pe aceste pagini, Dvs. puteți publica informații referitoare la produsele noastre, în conformitate cu regulamentul administratorului platformei sociale respective.

 

8. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA DATELOR

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

9. INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Încălcarea securității datelor cu caracter personal: înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate, într-un limbaj clar și simplu, cu privire la această încălcare. Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 1. operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;

 2. operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

 3. informarea ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.

 

10. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ȘI CĂI DE ATAC

 

Procedura în cazul cererilor persoanei vizate în legătură cu exersarea drepturilor de mai sus:

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

11. PROCESARE DE DATE

 

În vederea desfășurării activității sale, Operatorul recurge la serviciile Persoanelor împuternicite de operator denumite în prezenta Informare. Persoana împuternicită de operator nu ia decizii independente, având dreptul de a proceda exclusiv pe baza contractului încheiat cu Operatorul și a ordinelor primite. Operatorul verifică munca Persoanei împuternicite de operator. Persoana împuternicită de operator are dreptul de a include alte persoane împuternicite de operator numai cu acordul prealabil, în scris, al Operatorului.

Persoana împuternicită de operator

La ce date cu caracter personal are acces? În ce mod poate utiliza datele cu caracter personal respective (ce activitate prestează pentru Operator)?

Cât timp poate stoca datele?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München)

Gestionarea platformei de marketing, cu ajutorul căreia se pot transmite clienților oferte personalizate. În legătură cu aceste atribuții are acces la următoarele date: numele, adresa de email, adresa, numărul de telefon, ziua de naștere, respectiv consimțământul privind comunicările cu scop de marketing direct, datele analitice privind abonarea și dezabonarea, adresele IP aferente acestora, transmiterea, înmânarea și deschiderea mesajelor (de ex. data și ora evenimentului, adresa IP a calculatorului, motivul eșuării înmânării)

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată – până la încetarea contractului

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, sediul: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.)

Asigurarea sistemului de guvernanță corporativă ERP Operatorul are acces la toate datele cu caracter personal prelucrate conform prezentei informări. Sarcina sa este gestionarea sistemului de administrare relații clienți (ERP) al Operatorului.

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată – până la încetarea contractului

Hunelix kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-953404, sediul: 1135 Budapest, Frangepán u. 61. IV.13.)

Servicii de relații cu clienții, servicii de telemarketing pentru campanii targetate

Contract pe durată determinată, pe perioada campaniei

Virgo Systems Informatikai Kft. (sediul: 1074 Budapest, Dohány utca 12.)

Gestionarea site-ului, activitate de expert IT generalist

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată– până la încetarea contractului

STYLERS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Gogol u. 26.)

Gestionarea site-ului, activitate de expert IT generalist

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată– până la încetarea contractului

BI Consulting Tanácsadó Kft. (1031 Budapest, Sulyok u. 7.)

Gezvoltare depozit de date, studii globale

Contract de prestări servicii pe durată nedeterminată– până la încetarea contractului

salesforce.com EMEA Limited Company (sediul: EC2N 4YA London, 110 Bishopsgate)

Gestionarea sistemului de administrare relații clienți

Contract de prestări servicii, până la încetarea contractului

PENSUM-MENTOR Kft. (sediul: 1138 Budapest, Meder utca 8. A. ép. 7. em. 3., Cg.: 01-09-724754)

Activitate de contabilitate, audit și raportare financiară, expertiză fiscală

Până la încetarea contractului, pe durata existenței obligației generale de păstrare a facturilor

 

Persoana împuternicită de operator nu ia decizii independente, având dreptul de a proceda exclusiv pe baza contractului încheiat cu Operatorul și a ordinelor primite. Operatorul verifică munca Persoanei împuternicite de operator. Persoana împuternicită de operator are dreptul de a include alte persoane împuternicite de operator numai cu acordul prealabil, în scris, al Operatorului.

 

12. DATE CU CARACTER PERSONAL PRIVIND COPII ȘI PERSOANE TERȚE

 

Persoanele care nu au împlinit 16 ani nu pot furniza datele lor cu caracter personal, cu excepția cazului în care au solicitat aprobare în acest sens de la persoana care exercită autoritatea părintească. Prin furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, persoana vizată declară și garantează că a procedat conform celor de mai sus, capacitatea de exercițiu nefiindu-i limitată în privința furnizării informațiilor.

În cazul în care persoana vizată nu are dreptul de a furniza individual din punct de vedere legal oricare din datele cu caracter personal, este obligată să obțină acordul unor persoane terțe (de ex. al reprezentantului legal, curatorului, altor persoane - de exemplu al consumatorului în numele căruia procedează) sau să asigure un alt temei juridic pentru furnizarea datelor. În legătură cu acestea, persoana vizată este obligată să ia în considerare dacă în legătură cu furnizarea datelor cu caracter personal respective este nevoie sau nu de consimțământul vreunei terțe persoane. Se poate întâmpla că Operatorul nu intre personal în contact cu persoana vizată, astfel conformitatea cu prezentul punct trebuie asigurată de persoana care furnizează datele cu caracter personal, Operatorul fiind exonerat de răspundere în această privință. Indiferent de acestea, Operatorul este întotdeauna îndreptățit să verifice dacă există temei juridic corespunzător pentru prelucrarea vreunora din datele cu caracter personal. De exemplu, dacă persoana vizată procedează în numele unei terțe persoane, de exemplu un consumator, Operatorul are dreptul de a solicita împuternicirea și/sau consimțământul de prelucrare a datelor dat de persoana vizată cu privire la cazul respectiv.

Operatorul va depune toate eforturile pentru a șterge toate datele cu caracter personal care i-au fost furnizate în mod neautorizat. Dacă un asemenea caz îi devine cunoscut, Operatorul asigură ca datele cu caracter personal respective să nu fie transmise altora și să nu fie folosite nici de Operator. Vă rugăm să comunicați neîntârziat, la datele noastre de contact de la punctul 11, dacă aflați că un copil a furnizat Operatorului în mod neautorizat date cu caracter personal despre el însăși, respectiv o terță persoană despre persoana vizată.

 

13. DATE DE CONTACT

 

Pe parcursul cumpărării pe pagina www.edigital.ro furnizați date cu caracter personal, pe care le prelucrăm în temeiul legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Infotv.”), a Regulamentului 2016/679 (UE) al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (în continuare: „GDPR”), a legii CVIII din anul 2001 privind diversele probleme legate de serviciile de comerț electronic, precum și de serviciile legate de comunitatea informatică (în continuare: „Eker. tv.”), a legii XLVIII din anul 2008 privind condițiile de bază și a restricțiile activităților de publicitate economică (în continuare: „Grt.”), a legii C din anul 2000 privind contabilitatea (în continuare: „Számv. tv.”), a legii CXXVII din anul 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: „Áfa tv.”), a legii V din anul 2013 privind Codul Civil (în continuare: „Ptk.”), a legii CLV din anul 1997 privind protecția consumatorilor (în continuare: „Fgy. tv.”), respectiv a legii CLIX din anul 2012 privind serviciile poștale (în continuare: „Postatv.”). În conformitate cu prevederile actelor normative invocate, prin prezenta vă informăm asupra detaliilor prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, respectiv asupra drepturilor ce vă revin în acest sens.

 

14.CĂI DE ATAC

 

Operatorul poate fi contactat cu orice întrebări sau observații referitoare la prelucrarea datelor, la datele de contact furnizate în prezentul Regulament. Căile de atac pot fi exercitate, respectiv plângerile pot fi depuse la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

Denumirea: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației

Sediul: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Adresa de corespondență: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Site: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

În cazul încălcării drepturilor sale, persoana vizată poate acționa în justiție Operatorul în calitate de operator. În cauză instanța va proceda în regim de urgență. Operatorul este cel obligat să facă dovada faptului că prelucrarea datelor corespunde prevederilor legale. Soluționarea procesului intră în sfera de competență materială a tribunalului. La alegerea persoanei vizate, procesul poate fi inițiat și în fața tribunalului competent după domiciliul sau locul de reședință al persoanei vizate.

Operatorul va repara daunele cauzate altor persoane prin prelucrarea nelegală a datelor persoanei vizate sau prin nerespectarea prevederilor privind securitatea datelor. Persoana vizată poate solicita daune morale în cazul încălcării drepturilor sale referitoare la personalitate (Ptk. art. 2:52). Operatorul este exonerat de răspundere, dacă daunele au fost cauzate de forță majoră apărută în afara sferei prelucrării datelor. Operatorul nu va repara daunele și nu i se vor putea pretinde daune morale, în măsura în care producerea daunelor își are originea în comportamentul intenționat sau neglijența gravă a persoanei păgubite.