Protecţia datelor

szolgáltatás

Protecţia datelor

Protecția datelor și Politica de confidențialitate

 

 Scopul Regulamentului

Scopul prezentului Regulament este de a stabili principiile de protecţie şi de gestionare a datelor și politica de protecţie şi gestionare a datelor aplicate de către societatea Extreme Digital Zrt. (sediul: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. Épület/ 1033 Budapesta, calea Szentendrei, nr. 89-95. Clădirea X., număr de ordine în Reg. Com. 01-10-045869, autoritatea de înregistrare: Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Capitalei, cod fiscal: 14174179-2-44).

Conform hotărârii eliberate de Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (Oficiul Ungar de Autorizări Comerciale), Extreme Digital Zrt. (în cele ce urmează: Furnizor) înregistrată sub numărul C/003 499, pe baza normelor juridice poate să presteze servicii de curierat (corespondență). Scopul prezentului Regulament este ca în toate domeniile în care Furnizorul își prestează serviciile, pentru toți indivizii, indiferent de naţionalitate sau de reşedinţă, pe parcursul prelucrării automate/electronice ale datelor cu caracter personal (protecția datelor), să se asigure că sunt respectate drepturile şi libertăţile fundamentale, în special dreptul la viaţă privată.

Denumirea operatorului de date

Nume:

Extreme Digital Zrt.

Sediul

1033 Budapesta, strada Szentendrei, numărul 89-95. clădirea X, Ungaria

Telefon:

+40 373 745101

Adresa email:

[email protected]

Numărul de înregistrare:

NAIH-57018/2012.

Tipul datelor cu caracter personal gestionate

Înregistrare. Pe parcursul înregistrării Clientul este obligat să furnizeze următoarele date personale:

 • nume de utilizator,
 • adresa de e-mail proprie,
 • parola,
 • adresa de facturare (Numele/ denumirea de facturare, strada, nr. casă, localitate, cod poștal),
 • adresa de livrare (Numele/ denumirea de livrare, strada, nr. casă, localitate, cod poștal),
 • număr de telefon

Datele înregistrate din punct de vedere tehnic pe parcursul operării sistemului: sunt acele date ale calculatorului utilizatorului autentificat, care sunt generate pe parcursul folosirii serviciului și pe care sistemul operatorului de date le înregistrează în mod automat ca rezultatul procedurilor tehnice. Datele înregistrate automat la logare și la ieșire, sistemul le păstrează în mod automat fără declarația sau actul separat al utilizatorului. Aceste date, nu pot fi asociate cu alte date personale ale utilizatorului - cu excepția cazurilor când este obligatoriu prin lege. La aceste date numai operatorul de date are acces.

Pe parcursul vizitării Paginii web vom trimite unul sau mai multe cookie-uri – adică un mic fişier care conţine câte un şir de caractere – pe computerul vizitatorului/ utilizatorului, prin intermediul căruia browser-ul lui va fi identificabil în mod individual. Aceste cookie-uri sunt asigurate de Google, utilizarea lor se realizează prin sistemul Google Adwords. Aceste cookie-uri le trimitem pe computerul vizitatorului doar în cazul vizitării anumitori subpagini, astfel în acestea sunt înregistrate doar faptul și timpul vizitării subpaginii respective, nicio altă informație nu este stocată.
 

Utilizarea cookie-urilor astfel trimise este următoarea:

Furnizorii externi, inclusiv Google, cu ajutorul acestor cookie-uri stochează informația dacă utilizatorul a vizitat anterior Pagina web al celui care a postat publicitatea, anunţul şi pe baza acestuia, furnizorii externi - inclusiv Google - afişează anunţuri pentru utilizator pe paginile de Internet ale partenerilor.

Cookie-urile Google pot fi interzise pe pagina de dezactivare ale anunţurilor Google. (Se poate indica utilizatorilor, că pe pagina de dezabonare al Network Advertising Initiative pot să dezactiveze și cookie-urile furnizorilor externi.)

 

Cookie-uri folosite:

 • Cookie analitic, de urmărire
 • Urmărire prin intermediului locatiei web
 • Cookie de logare, de sesiune de identificare a utilizatorului

Funcţia “Ajutor” care poate fi gasite in meniul celor mai multe browsere ofere informatii legate de modul în  care în  browser

 • Cum pot fi blocate cookie-urile
 • Cum pot fi acceptate noile cookie-uri sau
 • Cum se poate seta browserul sa blocheze noi cookie-uri sau
 • Cum sa dezactivaţi  alte cookie-uri.

Baza legala, scopul si modul gestionarii datelor

Gestionarea datelor pe site-ul www.edigital.ro (in continuare Pagina Web) are loc în cazul utilizatorilor conţinuturilor internet are loc in mod voluntar, conform declaraţiei bazate pe informarea corespunzătoare, care conţine acordul explicit al utilizatorilor pentru ca datele lor personale să fie folosite pe parcursul utilizarii paginii web. Baza legala este Legea CXII. tv. (Infotv.) 5.§ din 2011 (1) litera a), privind dreptul la autodeterminare si libertatea informatiilor din Ungaria, referitoare la acordul voluntar. Prin acest consimţământ, utilizatorul furnizează în mod voluntar, în momentul folosirii paginii web, datele referitoare la înregistrare şi cele cuprinse în secţiunile de întrebări.

Scopul operării de date este asigurarea furnizării serviciilor disponibile pe Pagina web. Furnizorul păstrează datele furnizate de către Client cu un scop stabilit, exclusiv în vederea dovedirii ulterioare a executării comenzii și a termenilor contractuali a actului juridic eventual constituit.

Scopul datelor înregistrate automat este întocmirea de raporturi statistice, dezvoltarea părții tehnice a sistemului informatic și protecția drepturilor utilizatorilor.

Operatorul de date nu poate să utilizeze datele personale furnizate, în alt scop decât cele precizate în aceste puncte. Eliberarea de date personale pentru terțe persoane sau pentru autorități – dacă nu se prevede altfel cu caracter obligatoriu prin lege – se poate face exclusiv prin acordul prealabil, expres al utilizatorului.

Operatorul de date nu verifică datele personale care îi sunt furnizate. Pentru conformitatea datelor furnizate este răspunzătoare numai persoana care le-a furnizat. Oricare Client, odată cu furnizarea adresei de e-mail își asumă răspunderea că de pe adresa de e-mail indicată numai el/ea va utiliza serviciul. Având în vedere această răspundere, orice răspundere ce derivă din intrările/autentificările de pe o anumită adresă de e-mail revin acelui utilizator care a înregistrat adresa de e-mail.

Durata de gestionare a datelor

Gestionarea datelor furnizate obligatoriu pe parcursul înregistrării începe odată cu înregistrarea și durează până la ștergerea înregistrării (dezactivare). În cazul datelor care nu sunt obligatorii, de la data furnizării datelor, până în momentul ștergerii datelor în cauză. Ștergerea înregistrării de către Client, precum și de către Furnizor poate avea loc oricând, în cazurile și în modurile stabilite în Clauzele Contractuale Generale (în cele ce urmează: CCG).

Sistemul – cu excepția datei ultimei vizite pe site, pe care o suprascrie în mod automat – păstrează datele înregistrate pentru o perioadă de 6 luni de la data înregistrării.

Dispozițiile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor de păstrare definite în actele normative (de ex. Legea contabilității), precum gestionările de date pe baza acordului dat pe parcursul înregistrării pe Pagina web sau prin orice alt mod.

Cercul persoanelor care iau cunoștiință despre date, transmiterea de date, prelucrarea de date

Datele, în primul rând Furnizorul, precum și personalul intern al Furnizorului sunt îndreptățiți să le cunoască, însă acestea nu vor fi publicate, nu vor fi predate către terțe persoane.

În cadrul exploatării sistemului informatic, îndeplinirea comenzilor, finalizarea decontărilor Furnizorul poate să apeleze la un operator de date (de ex. operator de sistem, societate de transport, contabil). Furnizorul nu răspunde, pentru modul de exercitare a gestiunii de date a acestor operatori externi.

Denumirea prelucratorilor de date:

Denumire

AdresăActivitate

Pensum Mentor Kft.

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208., Hungary

Contabilitate

Sonyc Kft.

8000 Székesfehérvár, Galántai utca 64.

Contabilitate

Linux Hungary Kft.

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 10.

activități de administrare

Vision-Software Kft.

1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.

sistem integrat de coordonare a intreprinderii

Trans-O-Flex Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa út 12.

Serviciu de curierat

Royal Futár Hungária Kft.

1182 Budapest, Vajdahunyad u. 19.

Serviciu de curierat

Lapker Zrt.

1097 Budapest, Táblás utca 32.

Serviciu de curierat

Gepárd Team Futárszolgálat Kft.

1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

Serviciu de curierat

Fan CourierStefanesti de Jos, Sos. de Centura, nr. 32Serviciu de curierat

În afară de cele de mai sus, transmiterea datelor personale referitoare la Client, poate fi întreprins doar în cazul determinat de lege în mod obligatoriu sau pe baza acordului Clientului.

Drepturile clienţilor şi posibilităţi pentru impunerea, exercitarea acestor drepturi

Clientul are dreptul să ceară oricând de la Furnizor informaţii despre datele sale personale, de asemenea le poate oricând modifica aşa cum este prevăzut în CCG. Clientul are dreptul să solicite ştergerea datelor sale, folosind adresele precizate în acest punct, mai jos.

La solicitarea Clientului, în termen de 30 zile calculate de la data cererii, Furnizorul îl informează în scris despre datele sale prelucrate de Furnizor, despre scopul operării de date, temeiul legal, durata, cine şi în ce scop primeşte şi au primit datele Clientului.

Persoana în cauză poate exercita drepturile sale la adresele:

Adresă de corespondență: Extreme Digital Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület

E-mail: [email protected]

Cu orice întrebare sau observaţie referitoare la gestionarea de date, Clientul se poate adresa angajatului Furnizorului, folosind adresele de mai sus.

Clientul are oricând dreptul să ceară corectarea datelor sale înregistrate eronat sau ştergerea acestora. Clientul însuşi îşi poate modifica unele date pe Site, în alte cazuri Furnizorul va şterge datele în termen de 3 zile lucrătoare de la sosirea cererii, caz în care datele nu se mai pot recupera. Ştergerea nu se referă la gestionarea de date necesare în temeiul legilor (de ex. reglementările contabile), Furnizorul păstrând acele date cât timp este necesar.

Clientul îşi poate impune, exercita drepturile în instanţă, în temeiul L.p.d., precum şi al Codului Civil (Legea nr. 4. din 1959. - Ungaria), şi să solicite ajutorul ombudsmanului pentru protecţia datelor (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

Dacă Clientul, pentru apelarea la servicii, pe parcursul înregistrării a specificat datele unei terţe persoane sau dacă în timpul utilizării Site-ului a produs vreo pagubă de orice natură, Furnizorul are dreptul să revendice despăgubiri de la Client. În asemenea situaţii Furnizorul va oferi autorităţilor tot sprijinul posibil în scopul identificării persoanei vinovate.

Utilizarea adreselor de e-mail

Furnizorul acordă atenţie deosebită legalităţii utilizării adreselor de e-mail pe care le gestionează, folosindu-le pentru trimiterea de e-mailuri numai în modul specificat mai jos (informare sau reclamă).

Gestionarea adreselor de e-mail serveşte în primul rând la identificarea Clientului, menţinerea contactului pe parcursul onorării comenzilor, apelării la servicii, deci se trimit e-mailuri cu acest scop primordial.

În anumite situaţii Furnizorul va trimite celor în cauză informări prin e-mail despre modificările serviciilor sale sau ale CCG, precum şi despre alte servicii asemănătoare ale Furnizorului. Dezabonarea de pe o asemenea listă de notificare nu este posibilă, însă Furnizorul nu va utiliza în scop publicitar aceste notificări.

Furnizorul va trimite la adresele de e-mail specificate în timpul înregistrării pe site, scrisori conţinând anunţuri sau reclame, numai cu acordul expres al Clientului, în cazurile şi modurile prevăzute de legislaţie.

În cazul abonării la newsletter, adresa dvs. de email va fi salvată în baza noastră de date cu scopul de a vă trimite newsletter. Veţi primi newsletter doar în cazul în care vaţi abonat la acesta. Dezabonarea se poate realiza în orice moment, în mod gratuit. Pentru dezabonare, vă rugăm să apăsaţi aici.

Alte dispoziţii

Sistemul Furnizorului poate să culeagă date despre activitatea utilizatorilor, care nu pot fi legate cu alte date ce au fost indicate de utilizatori în timpul înregistrării pe site, şi nici cu datele rezultate la accesarea altor siteuri sau servicii.

De fiecare dată când Furnizorul doreşte să folosească datele care i s-au furnizat, în alte scopuri decât cele iniţiale, va trebui să informeze utilizatorul şi să obţină în prealabil acordul explicit al acestuia, respectiv îi oferă opţiunea de a interzice această utilizare.

Furnizorul se obligă să asigure securitatea datelor, luând acele măsuri tehnice care garantează protecţia datelor înregistrate, stocate sau prelucrate, respectiv va face tot posibilul pentru a împiedica distrugerea, utilizarea sau modificarea ilegală a acestora. Se obligă totodată să atragă atenţia asupra respectării acestei obligaţii tuturor terţilor cărora eventual le transmite sau predă datele.

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral prezentul Regulament, informând în prealabil Clienţii. După intrarea în vigoare a modificării, prin utilizarea serviciului Clientul acceptă cele cuprinse în Regulamentul modificat.

Budapesta, 3 februarie 2015